HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                   
ANDRZEJA DUDY
prezydentplKOMITET HONOROWY

  • Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki
  • Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  • Waldemar Humięcki - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski
  • Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  • Piotr Fedorowicz Starosta Powiatu Świdnickiego
  • Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia